MiACool store s.r.o.
Nádvorie Európy 3672/38
945 01 Komárno Slovakia
IČO: 46229086
IČ DPH: SK 2023283284
Showroom
MiACool store Origo
Špitálska 2905
945 01 Komárno Slovakia
+421 915 654 110

Showroom otváracie hodiny


+421 905 884 677
info@miacoolstore.com

Bankové spojenie:
ČSOB
4030070614/7500
IBAN: SK0475000000004030070614
SWIFT: CEKOSKBX

 

 
MiACool store s.r.o.
Nádvorie Európy 3672/38
945 01 Komárno Slovakia
IČO: 46229086
IČ DPH: SK 2023283284
Showroom
MiACool store Origo
Špitálska 2905
945 01 Komárno Slovakia
+421 915 654 110

Showroom otváracie hodiny


+421 905 884 677
info@miacoolstore.com

Bankové spojenie:
ČSOB
4030070614/7500
IBAN: SK0475000000004030070614
SWIFT: CEKOSKBX